کتاب لغت

fa ‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬   »   lv kaut ko pamatot 1

‫75 [هفتاد و پنج]‬

‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬

‫دلیل آوردن برای چیزی 1‬

75 [septiņdesmit pieci]

kaut ko pamatot 1

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫چرا شما نمی‌آیید؟‬ Kāpēc Jūs nenākat? Kāpēc Jūs nenākat? 1
‫هوا خیلی بد است.‬ Laiks ir tik slikts. Laiks ir tik slikts. 1
‫من نمی‌آیم چون هوا خیلی بد است.‬ Es nenāku, jo ir slikts laiks. Es nenāku, jo ir slikts laiks. 1
   
‫چرا او (مرد) نمی‌آید؟‬ Kāpēc viņš nenāk? Kāpēc viņš nenāk? 1
‫او (مرد) را دعوت نکرده اند.‬ Viņš nav uzaicināts. Viņš nav uzaicināts. 1
‫او نمی‌آید چون او را دعوت نکرده اند.‬ Viņš nenāk, jo nav uzaicināts. Viņš nenāk, jo nav uzaicināts. 1
   
‫چرا تو نمی‌آیی؟‬ Kāpēc tu nenāc? Kāpēc tu nenāc? 1
‫من وقت ندارم.‬ Man nav laika. Man nav laika. 1
‫من نمی‌آیم چون وقت ندارم.‬ Es nenāku, jo man nav laika. Es nenāku, jo man nav laika. 1
   
‫چرا تو نمی‌مانی؟‬ Kāpēc tu nepaliec? Kāpēc tu nepaliec? 1
‫من هنوز کار دارم.‬ Man vēl jāstrādā. Man vēl jāstrādā. 1
‫من نمی‌مانم چون هنوز کار دارم.‬ Es nepalieku, jo man vēl jāstrādā. Es nepalieku, jo man vēl jāstrādā. 1
   
‫چرا حالا می‌روید؟‬ Kāpēc Jūs jau aizejat? Kāpēc Jūs jau aizejat? 1
‫ من خسته هستم.‬ Es esmu nogurusi. Es esmu nogurusi. 1
‫من می‌روم چون خسته هستم.‬ Es aizeju, jo esmu nogurusi. Es aizeju, jo esmu nogurusi. 1
   
‫چرا حالا (با ماشین) می‌روید؟‬ Kāpēc Jūs jau aizbraucat? Kāpēc Jūs jau aizbraucat? 1
‫دیگر دیر شده است.‬ Ir jau vēls. Ir jau vēls. 1
‫من می‌روم چون ‫دیگر دیر شده است.‬ Es braucu prom, jo ir jau vēls. Es braucu prom, jo ir jau vēls. 1
   

‫زبان بومی = عاطفی، زبان خارجی = منطقی؟‬

‫هنگامی که ما زبان خارجی می آموزیم، ما مغز خود را تحریک می کنیم.‬ ‫فکر کردن ما از طریق یادگیری تغییر می کند.‬ ‫ما خلاق تر و انعطاف پذیرتر می شویم.‬ ‫تفکّر پیچیده برای افراد چند زبانه آسان تر است.‬ ‫حافظه با آموختن تمرین می کند.‬ ‫هر چه بیشتر یاد بگیریم، حافظه ما بهتر کار می کند.‬ ‫کسی که زبان های زیادی می داند سایر مطالب را نیز سریع تر می آموزد.‬ ‫او می تواند به طور جدّی در مورد یک موضوع برای یک مدت طولانی فکر کند.‬ ‫در نتیجه، او مسائل را سریع تر حل می کند.‬ ‫افراد چند زبانه قاطع تر نیز هستند.‬ ‫اما این که چگونه آنها تصمیم گیری می کنند بستگی به زبان هائی دارد که با آنها آشنا هستند.‬ ‫زبانی که با آن فکر می کنیم تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار می دهد.‬ ‫روانشناسان برای یک تحقیق موارد مختلفی را بررسی کردند.‬ ‫تمام مطالب آزمون دو زبانه بود.‬ ‫آنها به یک زبان دیگر علاوه بر زبان مادری خود صحبت می کردند.‬ ‫افراد تحت آزمایش می بایست به یک سئوال پاسخ دهند.‬ ‫سئوال می بایست در رابطه با حل یک مشکل باشد.‬ ‫در این روند، افراد تحت آزمایش دو گزینه برای انتخاب داشتند.‬ ‫یکی از گزینه ها کاملا پرخطرتر از دیگری بود.‬ ‫افراد تحت آزمایش می بایست به هر دو زبان پاسخ دهند.‬ ‫و وقتی زبان تغییر می کرد پاسخ ها نیز تغییر می کردند!‬ ‫هنگامی که افراد تحت آزمایش به زبان مادری خود صحبت می کردند، خطر را انتخاب می کردند.‬ ‫اما در زبان خارجی آنها گزینه امن تر را انتخاب می کردند.‬ ‫پس از این آزمایش، افراد تحت آزمون می بایست شرط بندی کنند.‬ ‫در اینجا نیز تفاوت روشنی وجود داشت.‬ ‫هنگامی که آنها یک زبان خارجی را به کار می بردند، معقول تر بودند.‬ ‫محقّقان احتمال زیادی می دهند که ما در زبان خارجی تمرکز حواس بیشتری داریم.‬ ‫بنابراین، ما به جای تصمیمات عاطفی، تصمیم های عقلانی اتخاذ می کنیم...‬