کتاب لغت

fa ‫دلیل آوردن برای چیزی 2‬   »   lv kaut ko pamatot 2

‫76 [هفتاد و شش]‬

‫دلیل آوردن برای چیزی 2‬

‫دلیل آوردن برای چیزی 2‬

76 [septiņdesmit seši]

kaut ko pamatot 2

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫چرا تو نیامدی؟‬ Kāpēc tu neatnāci? Kāpēc tu neatnāci? 1
‫من مریض بودم.‬ Es biju slima. Es biju slima. 1
‫من نیامدم چون مریض بودم.‬ Es neatnācu, jo biju slima. Es neatnācu, jo biju slima. 1
‫چرا او (زن) نیامد؟‬ Kāpēc viņa neatnāca? Kāpēc viņa neatnāca? 1
‫او (زن) خسته بود.‬ Viņa bija nogurusi. Viņa bija nogurusi. 1
‫او (زن) نیامد چون خسته بود.‬ Viņa neatnāca, jo bija nogurusi. Viņa neatnāca, jo bija nogurusi. 1
‫چرا او (مرد) نیامد؟‬ Kāpēc viņš neatnāca? Kāpēc viņš neatnāca? 1
‫او (مرد) علاقه نداشت.‬ Viņam nebija vēlēšanās. Viņam nebija vēlēšanās. 1
‫او (مرد) نیامد چون علاقه نداشت.‬ Viņš neatnāca, jo viņam nebija vēlēšanās. Viņš neatnāca, jo viņam nebija vēlēšanās. 1
‫چرا شما نیامدید؟‬ Kāpēc jūs neatnācāt? Kāpēc jūs neatnācāt? 1
‫خودروی ما خراب است.‬ Mūsu mašīna saplīsa. Mūsu mašīna saplīsa. 1
‫ما نیامدیم چون خودروی ما خراب است.‬ Mēs neatnācām, jo mūsu mašīna saplīsa. Mēs neatnācām, jo mūsu mašīna saplīsa. 1
‫چرا مردم نیامدند؟‬ Kāpēc ļaudis neatnāca? Kāpēc ļaudis neatnāca? 1
‫آنها به قطار نرسیدند.‬ Viņi nokavēja vilcienu. Viņi nokavēja vilcienu. 1
‫آنها نیامدند چون به قطار نرسیدند.‬ Viņi neatnāca, jo nokavēja vilcienu. Viņi neatnāca, jo nokavēja vilcienu. 1
‫چرا تو نیامدی؟‬ Kāpēc tu neatnāci? Kāpēc tu neatnāci? 1
‫اجازه نداشتم.‬ Es nedrīkstēju. Es nedrīkstēju. 1
‫من نیامدم چون اجازه نداشتم.‬ Es neatnācu, jo nedrīkstēju. Es neatnācu, jo nedrīkstēju. 1

‫زبان های بومی آمریکا‬

‫در آمریکا به زبان های مختلف زیادی صحبت می شود.‬ ‫انگلیسی زبان اصلی آمریکای شمالی است.‬ ‫اسپانیایی و پرتغالی در آمریکای جنوبی رایج است.‬ ‫همه این زبان ها از اروپا به امریکا آمده اند.‬ ‫قبل از استعمار، در اینجا به زبان های دیگری صحبت می شد.‬ ‫این زبان ها به عنوان زبان های بومی آمریکا شناخته شده می شوند.‬ ‫تا به امروز، آنها به طور اساسی کشف نشده اند.‬ ‫تنوع از این زبان ها بسیار زیاد است.‬ ‫تخمین زده می شود که حدود 60 خانواده زبان در آمریکای شمالی وجود دارد.‬ ‫در آمریکای جنوبی حتی می تواند بیشتر از 150 زبان وجود داشته باشد.‬ ‫علاوه بر این، زبان های منزوی زیادی هم وجود دارند.‬ ‫تمام این زبان ها بسیار متفاوت هستند.‬ ‫آنها تنها چند ساختار مشترک دارند.‬ ‫بنابراین، طبقه بندی این زبان ها دشوار است.‬ ‫دلیلی این تفاوت ها در تاریخ آمریکا نهفته است.‬ ‫آمریکا در چند مرحله تحت استعمار قرار گرفت.‬ ‫اولین انسان ها بیشتر از 10،000 سال پیش به آمریکا آمدند.‬ ‫هر جمعیتی زبان خود را به این قاره آورد.‬ ‫زبانهای بومی بیشتر شبیه به زبان های آسیایی هستند.‬ ‫وضعیت زبان های باستانی آمریکا در همه جا یکسان نیست.‬ ‫بسیاری از زبان های بومی آمریکا هنوز در امریکای جنوبی رایج است.‬ ‫میلیون ها نفر به زبان هائی مانند گوارانی یا کچوا صحبت می کنند.‬ ‫بر عکس، بسیاری از زبان ها در آمریکای شمالی تقریبا منقرض شده اند.‬ ‫فرهنگ بومی های آمریکای شمالی مدّت های طولانی تحت فشار بود.‬ ‫در این روند، زبان آنها از دست رفت.‬ ‫اما علاقه به آنها به این در چند دهه گذشته افزایش یافته است.‬ ‫برنامه های بسیاری برای پرورش و حفاظت از این زبانها وجود دارد.‬ ‫بنابراین ، نهایتا آنها می توانند آینده ای برای خود داشته باشند...‬