کتاب لغت

‫سوال کردن- زمان گذشته 2‬   »   Questions – Past tense 2

‫86 [هشتاد و شش]‬

‫سوال کردن- زمان گذشته 2‬

‫سوال کردن- زمان گذشته 2‬

86 [walumpu’t anim]

+

Questions – Past tense 2

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی زبان تاگالوگ بازی بیشتر
‫ تو کدام کراوات را زده بودی؟‬ Ano ang sinuot mong kurbata? Ano ang sinuot mong kurbata? 1 +
‫تو کدام خودرو را خریده بودی؟‬ Anong kotse ang binili mo? Anong kotse ang binili mo? 1 +
‫تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته بودی؟‬ Saang pahayagan ka sumuskribe? Saang pahayagan ka sumuskribe? 1 +
     
‫شما چه کسی را دیده اید؟‬ Sino ang nakita mo? Sino ang nakita mo? 1 +
‫شما با کی ملاقات کرده اید؟‬ Sino kinita mo? Sino kinita mo? 1 +
‫شما چه کسی را شناخته اید؟‬ Sino ang nakilala mo? Sino ang nakilala mo? 1 +
     
‫شما کی از خواب بلند شده اید؟‬ Anong oras ka bumangon? Anong oras ka bumangon? 1 +
‫شما کی شروع کرده اید؟‬ Kailan ka nagsimula? Kailan ka nagsimula? 1 +
‫شما کی کار را متوقف کرده اید؟‬ Kailan ka natapos? Kailan ka natapos? 1 +
     
‫شما چرا بیدار شده اید؟‬ Bakit ka nagising? Bakit ka nagising? 1 +
‫چرا شما معلم شده اید؟‬ Bakit ka naging guro? Bakit ka naging guro? 1 +
‫چرا شما سوار تاکسی شده اید؟‬ Bakit ka sumakay ng taxi? Bakit ka sumakay ng taxi? 1 +
     
‫شما از کجا آمده اید؟‬ Saan ka nanggaling? Saan ka nanggaling? 1 +
‫شما به کجا رفته اید؟‬ Saan ka pumunta? Saan ka pumunta? 1 +
‫کجا بودید؟‬ Saan ka nanggaling? Saan ka nanggaling? 1 +
     
‫تو به کی کمک کرده ای؟‬ Sino ang tinulungan mo? Sino ang tinulungan mo? 1 +
‫تو به کی نامه نوشته ای؟‬ Sino ang sinulatan mo? Sino ang sinulatan mo? 1 +
‫تو به کی جواب داده ای؟‬ Sino ang sinagot mo? Sino ang sinagot mo? 1 +
     

‫دوزبانگی شنیدن را بهبود می بخشد‬

‫افرادی که به دو زبان صحبت می کنند بهتر می شنوند.‬ ‫آنها می توانند تفاوت بین اصوات مختلف را دقیق تر تشخیص دهند.‬ ‫یک تحقیق آمریکایی به این نتیجه رسیده است.‬ ‫محقّقان این موضوع را بر روی چندین نوجوان آزمایش کرده اند.‬ ‫گروهی از افراد تحت آزمایش در محیط دو زبانه بزرگ شده بودند.‬ ‫این نوجوانان به زبان انگلیسی و اسپانیایی صحبت می کردند.‬ ‫افراد گروه دیگر فقط به انگلیسی صحبت می کردند.‬ ‫جوانان می بایست به یک هجای خاص گوش می دادند.‬ ‫این هجا "دا" بود.‬ ‫که در هیچکدام از زبان ها وجود نداشت.‬ ‫این هجا برای افراد تحت آزمایش از طریق گوشی پخش شد.‬ ‫در همان زمان، فعّالیت مغز آنها با الکترود اندازه گیری شد.‬ ‫پس از آن نوجوانان مجبور بودند تا دوباره به هجا گوش کنند.‬ ‫امّا، این بار، آنها می توانستند بسیاری از صداهای مزاحم را نیز بشنوند.‬ ‫صداهای مختلفی بودند که جملات بی معنی را ادا می کردند.‬ ‫افراد دو زبانه به شدت به هجا واکنش نشان دادند.‬ ‫مغز آنها فعّالیت زیادی از خود نشان می داد.‬ ‫آنها می توانستند با وجود صدای مزاحم یا بدون آن هجا را دقیقا تشخیص دهند.‬ ‫افراد تک زبانه موفق نبودند.‬ ‫شنوایی آنها به خوبی افراد دو زبانه تحت آزمایش نبود.‬ ‫نتیجه آزمایش محقّقان را شگفت زده کرد.‬ ‫تا آن زمان فقط می دانستند که نوازندگان گوش های استثنائی دارند.‬ ‫اما به نظر می رسد که دوزبانگی گوش را آموزش می دهد.‬ ‫افرادی که دو زبانه هستند، به طور مداوم با اصوات مختلف مواجه هستند.‬ ‫بنابراین، مغز آنها باید توانایی های جدیدی کسب کند.‬ ‫این مغز می آموزد که چگونه محرک های مختلف زبانی را تشخیص دهد.‬ ‫محقّقان اکنون در حال آزمایش این موضوع هستند که چگونه مهارت های زبان مغزرا تحت تاثیر قرار می دهد.‬ ‫شاید اگر کسی بعدا در زندگی خود زبان بیاموزد شنوایی به او کمک کند ...‬