کتاب لغت

fa ‫جملات وابسته با "آیا"‬   »   lv Palīgteikumi ar vai

‫93 [نود و سه]‬

‫جملات وابسته با "آیا"‬

‫جملات وابسته با "آیا"‬

93 [deviņdesmit trīs]

Palīgteikumi ar vai

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫من نمی‌دانم آیا او (مرد) مرا دوست دارد.‬ Es nezinu, vai viņš mani mīl. Es nezinu, vai viņš mani mīl. 1
‫من نمی‌دانم آیا او (مرد) بر می‌گردد.‬ Es nezinu, vai viņš nāks atpakaļ. Es nezinu, vai viņš nāks atpakaļ. 1
‫من نمی‌دانم آیا او (مرد) به من تلفن می‌کند.‬ Es nezinu, vai viņš man piezvanīs. Es nezinu, vai viņš man piezvanīs. 1
   
‫شاید او (مرد) مرا دوست ندارد؟‬ Vai viņš mani mīl? Vai viņš mani mīl? 1
‫شاید او (مرد) برنگردد؟‬ Vai viņš nāks atpakaļ? Vai viņš nāks atpakaļ? 1
‫شاید او (مرد) به من زنگ نزند؟‬ Vai viņš man piezvanīs? Vai viņš man piezvanīs? 1
   
‫برایم سوال است که آیا او (مرد) به من فکر می‌کند.‬ Es jautāju sev, vai viņš domā par mani? Es jautāju sev, vai viņš domā par mani? 1
‫برایم سوال است که آیا او (مرد) کس دیگری را دارد.‬ Es jautāju sev, vai viņam ir kāda cita? Es jautāju sev, vai viņam ir kāda cita? 1
‫برایم سوال است که آیا او (مرد) دروغ می‌گوید.‬ Es jautāju sev, vai viņš melo? Es jautāju sev, vai viņš melo? 1
   
‫آیا او (مرد) به من فکر می‌کند؟‬ Vai viņš domā par mani? Vai viņš domā par mani? 1
‫آیا او (مرد) فرد (زن) دیگری را دارد؟‬ Vai viņam ir kāda cita? Vai viņam ir kāda cita? 1
‫آیا او (مرد) واقعیت را می‌گوید؟‬ Vai viņš saka patiesību? Vai viņš saka patiesību? 1
   
‫من تردید دارم که آیا او (مرد) مرا واقعاً دوست دارد.‬ Es šaubos, vai es viņam patiešām patīku. Es šaubos, vai es viņam patiešām patīku. 1
‫من تردید دارم که آیا او (مرد) برایم نامه بنویسد.‬ Es šaubos, vai viņš man rakstīs. Es šaubos, vai viņš man rakstīs. 1
‫من تردید دارم که آیا او (مرد) با من ازدواج می‌کند.‬ Es šaubos, vai viņš mani precēs. Es šaubos, vai viņš mani precēs. 1
   
‫آیا او (مرد) واقعاً از من خوشش می‌آید؟‬ Vai es viņam patiešām patīku? Vai es viņam patiešām patīku? 1
‫ آیا او (مرد) برایم نامه می‌نویسد؟‬ Vai viņš man rakstīs? Vai viņš man rakstīs? 1
‫ آیا او (مرد) با من ازدواج می‌کند؟‬ Vai viņš mani precēs? Vai viņš mani precēs? 1
   

‫چگونه مغز دستور زبان را یاد می گیرد؟‬

‫ما در کودکی شروع به یادگیری زبان مادری خود کرده ایم.‬ ‫این کار به صورت خودکار اتفاق می افتد.‬ ‫و ما از آن آگاه نیستیم.‬ ‫مغز ما باید برای یادگیری کارهای زیادی انجام دهد.‬ ‫برای مثال، هنگامی که دستور زبان می آموزیم، مغز باید کارهای زیادی انجام دهد.‬ ‫هر روز چیزهای جدید را می شنود.‬ ‫به طور مداوم محرک های جدید را دریافت می کند.‬ ‫امّا مغز نمی تواند هر محرک را به طور جداگانه پردازش کند.‬ ‫باید به صورت اقتصادی عمل کند.‬ ‫بنابراین، خود را به نظم عادت می دهد.‬ ‫مغز آنچه را که اغلب می شنود به خاطر می سپارد.‬ ‫تعداد دفعاتی که یک حادثه اتفاق می افتد را ثبت می کند.‬ ‫سپس از این نمونه ها یک قاعده دستوری می سازد.‬ ‫کودکان می دانند که آیا یک جمله درست است یا نه.‬ ‫امّا، آنها دلیل آن را نمی دانند.‬ ‫مغز بدون آموزش این قواعد را می شناسد.‬ ‫بزرگسالان زبان را به صورت دیگری می آموزند.‬ ‫آنها قبلا ساختارهای زبان مادری خود را می شناسند.‬ ‫این ساختارها اساس قواعد دستوری جدید را می سازند.‬ ‫اما بزرگسالان باید برای یادگیری آموزش داده شوند.‬ ‫هنگامی که مغز دستور زبان را می آموزد، صاحب یکی سیستم ماندگار می شود.‬ ‫که برای مثال در آن اسم و فعل دیده می شود.‬ ‫آنها در مناطق مختلف مغز ذخیره می شوند.‬ ‫وقتی مغز آنها را پردازش می کند مناطق مختلف آن فعّال هستند.‬ ‫یادگرفتن قواعد ساده نیز با قوانین پیچیده متفاوت است.‬ ‫با قوانین پیچیده، مناطق بیشتری از مغز با هم کار می کنند.‬ ‫در مورد این که دقیقا مغز چگونه دستور زبان را یاد می گیرد هنوز تحقیق نشده است.‬ ‫امّا، در تئوری ما می دانیم که مغز هر قاعده دستور زبان را می آموزد...‬