کتاب لغت

fa ‫حروف ربط 2‬   »   lv Saikļi 2

‫95 [نود و پنج]‬

‫حروف ربط 2‬

‫حروف ربط 2‬

95 [deviņdesmit pieci]

Saikļi 2

نحوه مشاهده ترجمه را انتخاب کنید:   
فارسی لتونيايی بازی بیشتر
‫او (زن) از کی دیگر کار نمی‌کند؟‬ Kopš kura laika viņa vairs nestrādā? Kopš kura laika viņa vairs nestrādā? 1
‫از زمان ازدواجش؟‬ Kopš ir precējusies? Kopš ir precējusies? 1
‫بله، او از وقتی که ازدواج کرده است، دیگر کار نمی‌کند.‬ Jā, viņa vairs nestrādā, kopš ir precējusies. Jā, viņa vairs nestrādā, kopš ir precējusies. 1
‫او (زن) از وقتی که ازدواج کرده است دیگر کار نمی‌کند.‬ Kopš viņa ir precējusies, viņa vairs nestrādā. Kopš viņa ir precējusies, viņa vairs nestrādā. 1
‫آنها ‫از وقتی که با هم آشنا شدند خوشبخت هستند.‬ Kopš viņi pazīst viens otru, viņi ir laimīgi. Kopš viņi pazīst viens otru, viņi ir laimīgi. 1
‫آنها ‫از وقتی بچه دار شده اند به ندرت بیرون می‌آیند.‬ Kopš viņiem ir bērni, viņi reti kaut kur iziet. Kopš viņiem ir bērni, viņi reti kaut kur iziet. 1
‫او (زن) کی تلفن می‌کند؟‬ Kad viņa runā pa telefonu? Kad viņa runā pa telefonu? 1
‫در حین رانندگی؟‬ Brauciena laikā? Brauciena laikā? 1
‫بله، وقتی که رانندگی می‌کند.‬ Jā, kad viņa brauc ar mašīnu. Jā, kad viņa brauc ar mašīnu. 1
‫او (زن) ضمن رانندگی تلفن می‌کند؟‬ Viņa runā pa telefonu, kad brauc ar mašīnu. Viņa runā pa telefonu, kad brauc ar mašīnu. 1
‫او ضمن اتو کردن تلویزیون تماشا می‌کند.‬ Viņa skatās televizoru, kad gludina. Viņa skatās televizoru, kad gludina. 1
‫او (زن) ضمن انجام تکالیف مدرسه موسیقی گوش می‌دهد.‬ Viņa klausās mūziku, kad pilda uzdevumus. Viņa klausās mūziku, kad pilda uzdevumus. 1
‫من موقعی که عینک نمی‌زنم هیچ چیز نمی‌بینم.‬ Es neko neredzu, ja man nav briļļu. Es neko neredzu, ja man nav briļļu. 1
‫من موقعی که موسیقی بلند است هیچ چیز نمی‌فهمم.‬ Es neko nesaprotu, ja mūzika ir tik skaļa. Es neko nesaprotu, ja mūzika ir tik skaļa. 1
‫من موقعی که سرما خورده ام هیچ بویی را حس نمی‌کنم.‬ Es neko nesaožu, ja man ir iesnas. Es neko nesaožu, ja man ir iesnas. 1
‫موقعی که باران می‌بارد ما سوار تاکسی می‌شویم.‬ Mēs ņemsim taksometru, ja līs lietus. Mēs ņemsim taksometru, ja līs lietus. 1
‫اگر در بخت آزمایی برنده شویم، به دور دنیا سفر می‌کنیم.‬ Mēs apceļosim pasauli, ja laimēsim loterijā. Mēs apceļosim pasauli, ja laimēsim loterijā. 1
‫اگر او زود نیاید ما غذا را شروع می‌کنیم.‬ Mēs sāksim ēst, ja viņa drīz nebūs klāt. Mēs sāksim ēst, ja viņa drīz nebūs klāt. 1

‫زبان اتحادیّه اروپا‬

‫امروز اتحادیّه اروپا متشکل از بیش از 25 کشور جهان است.‬ ‫در آینده، حتی کشورهای بیشتری دراتحادیّه اروپا خواهند بود.‬ ‫یک کشور جدید معمولا به معنای یک زبان جدید نیز هست.‬ ‫در حال حاضر، به بیش از 20 زبان مختلف در اتحادیّه اروپا سخن گفته می شود.‬ ‫همه زبان ها در اتحادیّه اروپا برابر هستند.‬ ‫این تنوع زبان ها جالب است.‬ ‫اما می تواند منجر به بروز مشکلاتی نیز بگردد.‬ ‫منتقدان بر این باورند که بسیاری زبان ها یک مانع برای اتحادیّه اروپا است.‬ ‫آنها مانع همکاری موثر هستند.‬ ‫بنابراین، بسیاری فکر می کنند، که باید یک زبان مشترک وجود داشته باشد.‬ ‫همه کشورها باید بتوانند با این زبان ارتباط برقرار کنند.‬ ‫اما این کار آسانی نیست.‬ ‫هیچ زبانی را نمی توان به عنوان زبان رسمی تعیین کرد.‬ ‫کشورهای دیگر احساس محرومنسّت می کنند.‬ ‫و یک زبان کاملا خنثی هم در اروپا وجود ندارد ...‬ ‫زبان مصنوعی مانند اسپرانتو نیز به کار نمی آید.‬ ‫زیرا فرهنگ یک کشور همیشه در زبان منعکس شده است.‬ ‫بنابراین، هیچ کشوری نمی خواهد زبان خود را ترک کند.‬ ‫این کشورها بخشی از هویت خود را در زیان خود می بینند.‬ ‫سیاست زبان یک موضوع مهم در دستور کار اتحادیّه اروپا است.‬ ‫حتّی یک کمیسر برای چندزبانگی وجود دارد.‬ ‫اتحادیّه اروپا بیشترین مترجم و مترجم شفاهی را در سراسر جهان دارد.‬ ‫در حدود 3500 نفر برای انجام یک قرارداد کار می کنند.‬ ‫امّا، تمام اسناد را همیشه نمی توان ترجمه کرد.‬ ‫زیر مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است.‬ ‫بسیاری از اسناد فقط به چند زبان ترجمه شده است.‬ ‫بسیاری زبان ها یکی از بزرگترین چالش های اتحادیّه اروپا است.‬ ‫اروپا باید بدون از دست دادن هویت های زیاد متّحد شود!‬