کتاب لغت

‫حروف ربط 3‬   »   Злучнікі 3

‫96 [نود و شش]‬

‫حروف ربط 3‬

‫حروف ربط 3‬

96 [дзевяноста шэсць]

96 [dzevyanosta shests’]

+

Злучнікі 3

[Zluchnіkі 3]

برای دیدن متن می‌توانید بر روی هر جای خالی کلیک کنید یا:   

فارسی بلاروسی بازی بیشتر
‫من به محض اینکه ساعت زنگ بزند، بیدار می‌شوم.‬ Я ўстаю, як толькі зазвініць будзільнік. Я ўстаю, як толькі зазвініць будзільнік. 1
Ya u------ y-- t----- z--------- b---------. Ya ustayu, yak tol’kі zazvіnіts’ budzіl’nіk.
+
‫من به محض اینکه شروع به درس خواندن می‌کنم خسته می‌شوم.‬ Я стамляюся, як толькі мне трэба вучыцца. Я стамляюся, як толькі мне трэба вучыцца. 1
Ya s------------ y-- t----- m-- t---- v---------. Ya stamlyayusya, yak tol’kі mne treba vuchytstsa.
+
‫به محض اینکه به سن 60 سالگی برسم دیگر کار نمی‌کنم.‬ Я перастану працаваць, як толькі мне настане 60 год. Я перастану працаваць, як толькі мне настане 60 год. 1
Ya p-------- p----------- y-- t----- m-- n------ 60 g--. Ya perastanu pratsavats’, yak tol’kі mne nastane 60 god.
+
     
‫کی تلفن می‌کنید؟‬ Калі Вы патэлефануеце? Калі Вы патэлефануеце? 1
Ka-- V- p-------------? Kalі Vy patelefanuetse?
+
‫به محض اینکه چند لحظه فرصت پیدا کنم.‬ Як толькі буду мець хвілінку часу. Як толькі буду мець хвілінку часу. 1
Ya- t----- b--- m---- k-------- c----. Yak tol’kі budu mets’ khvіlіnku chasu.
+
‫او (مرد) به محض اینکه فرصت پیدا کند تلفن می‌کند.‬ Ён патэлефануе, як толькі ў яго з’явіцца крыху часу. Ён патэлефануе, як толькі ў яго з’явіцца крыху часу. 1
En p----------- y-- t----- u y--- z---------- k----- c----. En patelefanue, yak tol’kі u yago z’yavіtstsa krykhu chasu.
+
     
‫چه مدت شما کار خواهید کرد؟‬ Як доўга Вы будзеце працаваць? Як доўга Вы будзеце працаваць? 1
Ya- d---- V- b------- p----------? Yak douga Vy budzetse pratsavats’?
+
‫تا زمانی که بتوانم، کار خواهم کرد.‬ Я буду працаваць, пакуль буду здольны. Я буду працаваць, пакуль буду здольны. 1
Ya b--- p----------- p----- b--- z------. Ya budu pratsavats’, pakul’ budu zdol’ny.
+
‫من تا زمانی که سالم باشم کار خواهم کرد.‬ Я буду працаваць, пакуль буду здаровы. Я буду працаваць, пакуль буду здаровы. 1
Ya b--- p----------- p----- b--- z------. Ya budu pratsavats’, pakul’ budu zdarovy.
+
     
‫او (مرد) به جای اینکه کار کند در رختخواب لم داده است.‬ Ён ляжыць у ложку, замест таго каб працаваць. Ён ляжыць у ложку, замест таго каб працаваць. 1
En l-------- u l------ z----- t--- k-- p----------. En lyazhyts’ u lozhku, zamest tago kab pratsavats’.
+
‫او (زن) به جای اینکه غذا بپزد روزنامه می‌خواند.‬ Яна чытае газету, замест таго каб гатаваць. Яна чытае газету, замест таго каб гатаваць. 1
Ya-- c----- g------ z----- t--- k-- g--------. Yana chytae gazetu, zamest tago kab gatavats’.
+
‫او (مرد) به جای اینکه به خانه برود در بار می‌نشیند.‬ Ён сядзіць у піўной, замест таго каб ісці дадому. Ён сядзіць у піўной, замест таго каб ісці дадому. 1
En s-------- u p------ z----- t--- k-- і---- d-----. En syadzіts’ u pіunoy, zamest tago kab іstsі dadomu.
+
     
‫تا آنجا که من اطلاع دارم او (مرد) اینجا زندگی می‌کند.‬ Наколькі я ведаю, ён жыве тут. Наколькі я ведаю, ён жыве тут. 1
Na------ y- v------ y-- z---- t--. Nakol’kі ya vedayu, yon zhyve tut.
+
‫تا آنجا که من اطلاع دارم همسرش مریض است.‬ Наколькі я ведаю, яго жонка хворая. Наколькі я ведаю, яго жонка хворая. 1
Na------ y- v------ y--- z----- k-------. Nakol’kі ya vedayu, yago zhonka khvoraya.
+
‫تا آنجا که من اطلاع دارم او (مرد) بیکار است.‬ Наколькі я ведаю, ён беспрацоўны. Наколькі я ведаю, ён беспрацоўны. 1
Na------ y- v------ y-- b-----------. Nakol’kі ya vedayu, yon bespratsouny.
+
     
‫من خواب ماندم، وگرنه به موقع می‌رسیدم.‬ Я праспаў / праспала, інакш бы я не спазніўся / не спазнілася. Я праспаў / праспала, інакш бы я не спазніўся / не спазнілася. 1
Ya p------ / p-------- і----- b- y- n- s--------- / n- s----------. Ya praspau / praspala, іnaksh by ya ne spaznіusya / ne spaznіlasya.
+
‫من به اتوبوس نرسیدم وگرنه به موقع می‌رسیدم.‬ Я прапусціў / прапусціла аўтобус, інакш бы я не спазніўся / не спазнілася. Я прапусціў / прапусціла аўтобус, інакш бы я не спазніўся / не спазнілася. 1
Ya p--------- / p---------- a------- і----- b- y- n- s--------- / n- s----------. Ya prapustsіu / prapustsіla autobus, іnaksh by ya ne spaznіusya / ne spaznіlasya.
+
‫من راه را پیدا نکردم (گم شدم) وگرنه به موقع می‌رسیدم.‬ Я не знайшоў / не знайшла шляху, інакш бы я не спазніўся / не спазнілася. Я не знайшоў / не знайшла шляху, інакш бы я не спазніўся / не спазнілася. 1
Ya n- z------- / n- z------- s-------- і----- b- y- n- s--------- / n- s----------. Ya ne znayshou / ne znayshla shlyakhu, іnaksh by ya ne spaznіusya / ne spaznіlasya.
+
     

‫زبان و ریاضی‬

‫تفکر و بیان همنشین همدیگرند.‬ ‫و بر همدیگر اثر دارند.‬ ‫ساختارهای زبانی ساختارهای فکری ما را تحت تأثیر قرار می دهند.‬ ‫برای مثال، در برخی از زبانها، کلمات برای اعداد وجود ندارد.‬ ‫گویندهان مفهوم اعداد را درک نمی کنند.‬ ‫ریاضی و زبان نیز در برخی از موارد همتای همدیگرند.‬ ‫ساختارهای دستوری و ریاضی اغلب مشابه هستند.‬ ‫برخی از پژوهشگران بر این باورند که آنها به صورت یکسان پردازش می شوند.‬ ‫آنها بر این باورند که مرکز گفتار مرکز ریاضی نیز هست.‬ ‫و می تواند به مغز در انجام محاسبات کمک کند.‬ ‫امّا، مطالعات اخیر به یک نتیجه دیگر رسیده است.‬ ‫این مطالعات نشان می دهد که مغز ما ریاضی را بدون گفتار پردازش می کند.‬ ‫پژوهشگران بر روی سه مرد بررسی کرده اند.‬ ‫مغز این افراد تحت آزمایش مجروح شده بود.‬ ‫در نتیجه، مرکز گفتار آنها نیز صدمه دیده بود.‬ ‫این مردان مشکل بزرگی در صحبت کردن داشتند.‬ ‫آنها دیگر نمی توانستند جملات ساده ای را هم بسازند.‬ ‫آنها کلمات را نیز نمی توانستند درک کنند.‬ ‫پس از انجام تست گفتاری می بایست مسائل ریاضی را نیز حل کنند.‬ ‫تعداد کمی از این معماهای ریاضی بسیار پیچیده بودند.‬ ‫امّا، افراد تحت آزمایش توانستند آنها را حل کنند!‬ ‫نتایج این مطالعه بسیار جالب است.‬ ‫آنها نشان می دهند که ریاضی و کلمات به هم مربوط نیستند.‬ ‫این امکان وجود دارد که زبان و ریاضی دارای یک اساس باشند.‬ ‫و هر دو در یک مرکز پردازش می شوند.‬ ‫اما ریاضی لازم نیست که ابتدا به کلمات تبدیل شود.‬ ‫شاید زبان و ریاضی با همدیگر کار می کنند ...‬ ‫و هنگامی که کار مغز به پایان رسید، آنها به طور جداگانه وجود دارند.‬