Guide de conversation

fr Les magasins   »   te దుకాణాలు

53 [cinquante-trois]

Les magasins

Les magasins

53 [యాభై మూడు]

53 [Yābhai mūḍu]

దుకాణాలు

[Dukāṇālu]

Choisissez comment vous souhaitez voir la traduction :   
Français Telugu Son Suite
Nous cherchons un magasin d’articles sportifs. మే-- ఆట-----వు-ు-అ-్---ఒ--దు--ణం----ుక- వ--ుకుతున్-ాము మే_ ఆ______ అ__ ఒ_ దు__ కొ__ వె______ మ-మ- ఆ-వ-్-ు-ు-ు అ-్-ే ఒ- ద-క-ణ- క-ర-క- వ-త-క-త-న-న-మ- ------------------------------------------------------ మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము 0
M--u-ā-avas---ulu-am-m- ok-----āṇ-ṁ k-r-k--ve-u--tun-ā-u M___ ā___________ a____ o__ d______ k_____ v____________ M-m- ā-a-a-t-v-l- a-'-ē o-a d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u -------------------------------------------------------- Mēmu āṭavastuvulu am'mē oka dukāṇaṁ koruku vetukutunnāmu
Nous cherchons une boucherie. మ-ము--క---ం-ం కొట్టు--ోస----త---తు-్న--ు మే_ ఒ_ మాం_ కొ__ కో_ వె______ మ-మ- ఒ- మ-ం-ం క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
Mē-- o-a ----a---o-ṭu --s-- -e----tunn-mu M___ o__ m_____ k____ k____ v____________ M-m- o-a m-n-a- k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Nous cherchons une pharmacie. మేమ- -- --దు---ొట--- క-----ెతు-ుత-న-నా-ు మే_ ఒ_ మం__ కొ__ కో_ వె______ మ-మ- ఒ- మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- ---------------------------------------- మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M-m--ok---a-du-a-----u-kō--ṁ-v---ku-u-n--u M___ o__ m______ k____ k____ v____________ M-m- o-a m-n-u-a k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------ Mēmu oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
C’est que nous voudrions acheter un ballon de football. మేము-ఒక ఫుట్-బ--్-క----మ-- అన----ట----ాము మే_ ఒ_ ఫు_ బా_ కొం___ అ______ మ-మ- ఒ- ఫ-ట- బ-ల- క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ----------------------------------------- మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
Mē-u ------uṭ bāl---n---an- -n--uṇ-unnā-u M___ o__ p___ b__ k________ a____________ M-m- o-a p-u- b-l k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------- Mēmu oka phuṭ bāl kondāmani anukuṇṭunnāmu
C’est que nous voudrions acheter du salami. మే-- స--మ- -ొ----న- అ---ుం-ు-్నా-ు మే_ స__ కొం___ అ______ మ-మ- స-ా-ీ క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ---------------------------------- మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
M-m--s---mī--on-āman- -n---ṇṭu--āmu M___ s_____ k________ a____________ M-m- s-l-m- k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------- Mēmu salāmī kondāmani anukuṇṭunnāmu
C’est que nous voudrions acheter des médicaments. మే-- -ంద--ు-క-ం-ా-ని -నుక-ంటు-్నాము మే_ మం__ కొం___ అ______ మ-మ- మ-ద-ల- క-ం-ా-న- అ-ు-ు-ట-న-న-మ- ----------------------------------- మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము 0
M--u -a--ul- ---d-ma-i---u--ṇṭ--n--u M___ m______ k________ a____________ M-m- m-n-u-u k-n-ā-a-i a-u-u-ṭ-n-ā-u ------------------------------------ Mēmu mandulu kondāmani anukuṇṭunnāmu
Nous cherchons un magasin d’articles de sport pour acheter un ballon de football. ఫుట్-బాల్ కొ-ుట-ు నా------స---వ---ద-క----ి-ి వెళ్ళాలన---ంది ఫు_ బా_ కొ___ నా_ ఆ______ దు____ వె____ ఉం_ ఫ-ట- బ-ల- క-న-ట-ు న-క- ఆ-వ-్-ు-ు- ద-క-న-న-క- వ-ళ-ళ-ల-ి ఉ-ద- ----------------------------------------------------------- ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది 0
P------- k-n-ṭ--u nāku -ṭ---s-uv--a--u---ān-k- -e--ā---i-undi P___ b__ k_______ n___ ā___________ d_________ v________ u___ P-u- b-l k-n-ṭ-k- n-k- ā-a-a-t-v-l- d-k-n-n-k- v-ḷ-ā-a-i u-d- ------------------------------------------------------------- Phuṭ bāl konuṭaku nāku āṭavastuvula dukānāniki veḷḷālani undi
Nous cherchons une boucherie pour acheter du salami. మ-మ- స-ామీ--ొనడా---ి -క మ-ం-ం-క--్టు -ో-ం వె------న-నా-ు మే_ స__ కొ____ ఒ_ మాం_ కొ__ కో_ వె______ మ-మ- స-ా-ీ క-న-ా-ి-ి ఒ- మ-ం-ం క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- -------------------------------------------------------- మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
Mēmu-s-lāmī -o-------i---a mān--- --ṭṭu-k-saṁ ve----tu--ā-u M___ s_____ k_________ o__ m_____ k____ k____ v____________ M-m- s-l-m- k-n-ḍ-n-k- o-a m-n-a- k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ----------------------------------------------------------- Mēmu salāmī konaḍāniki oka mānsaṁ koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Nous cherchons une pharmacie pour acheter des médicaments. మ--ు-మం---- క-నడా--కి-ఒక మ-----క-ట-ట- -ోసం-వ--ుక--ు-్-ాము మే_ మం__ కొ____ ఒ_ మం__ కొ__ కో_ వె______ మ-మ- మ-ద-ల- క-న-ా-ి-ి ఒ- మ-ద-ల క-ట-ట- క-స- వ-త-క-త-న-న-మ- --------------------------------------------------------- మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము 0
M--u--an--lu k---ḍ-niki -k---a--u-a-k--ṭ- -ōsa- --t-ku----āmu M___ m______ k_________ o__ m______ k____ k____ v____________ M-m- m-n-u-u k-n-ḍ-n-k- o-a m-n-u-a k-ṭ-u k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Mēmu mandulu konaḍāniki oka mandula koṭṭu kōsaṁ vetukutunnāmu
Je cherche un bijoutier. నే-- ఒ- --ల వర్త-ుడ--- -ె--కు-----ా-ు నే_ ఒ_ న__ వ_____ వె______ న-న- ఒ- న-ల వ-్-క-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------- నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను 0
Nē----ka-n--a-a-v---akuḍik-i-ve-uk-tu----u N___ o__ n_____ v___________ v____________ N-n- o-a n-g-l- v-r-a-u-i-a- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------ Nēnu oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu
Je cherche un magasin d’articles photographiques. నేను ఫ-ట-ల-ు--ావల---న--రి--ా-ు ---మ--ఒక-దు-ాణ- --రకు-వ--ు----న్నా-ు నే_ ఫొ___ కా____ ప____ అ__ ఒ_ దు__ కొ__ వె______ న-న- ఫ-ట-ల-ు క-వ-ి-ి- ప-ి-ర-ల- అ-్-ే ఒ- ద-క-ణ- క-ర-ు వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------------------------------------- నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను 0
N-----hoṭō---- k--a-i--n- pa-ikar-lu a---ē---- d-kāṇa- --ra-u-vetuk--unnā-u N___ p________ k_________ p_________ a____ o__ d______ k_____ v____________ N-n- p-o-ō-a-u k-v-l-s-n- p-r-k-r-l- a-'-ē o-a d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u --------------------------------------------------------------------------- Nēnu phoṭōlaku kāvalisina parikarālu am'mē oka dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu
Je cherche une pâtisserie. నే-ు--క -న-ఫె--షన---దు-ా-- --ర-ు చ---------ను నే_ ఒ_ క______ దు__ కొ__ చూ_____ న-న- ఒ- క-్-ె-్-న-ీ ద-క-ణ- క-ర-ు చ-స-త-న-న-న- --------------------------------------------- నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను 0
Nē-u ------nphek--n-r---uk--a--k-ra---c-stunnā-u N___ o__ k____________ d______ k_____ c_________ N-n- o-a k-n-h-k-a-a-ī d-k-ṇ-ṁ k-r-k- c-s-u-n-n- ------------------------------------------------ Nēnu oka kanphekṣanarī dukāṇaṁ koraku cūstunnānu
C’est que j’ai l’intention d’acheter une bague. నిజ- -ెప---ల----న--ు-ఒ- --గ--ం క---ల-ి --ు-ు---న్--ను ని_ చె____ నే_ ఒ_ ఉం__ కొ___ అ______ న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- ఉ-గ-ా- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ----------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
N-j-ṁ-cepp-l-n-ē nēnu--ka u--a-āṁ ko---a-- anu-uṇṭunn-nu N____ c_________ n___ o__ u______ k_______ a____________ N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a u-g-r-ṁ k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u -------------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka uṅgarāṁ konālani anukuṇṭunnānu
C’est que j’ai l’intention d’acheter une pellicule. నిజం--ెప-పా--త- నేన- -క -ి-్-- --ల్ క---ల-ి----క---------ు ని_ చె____ నే_ ఒ_ ఫి__ రో_ కొ___ అ______ న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- ---------------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
Ni--ṁ------lan-ē--ē-u--------l------------n- --u--ṇṭ-nn-nu N____ c_________ n___ o__ p____ r__ k_______ a____________ N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a p-i-m r-l k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ---------------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka philm rōl konālani anukuṇṭunnānu
C’est que j’ai l’intention d’acheter une tarte. న--ం-చ-----లం-ే---న--ఒ---------నాలని--న-క--టున్నాను ని_ చె____ నే_ ఒ_ కే_ కొ___ అ______ న-జ- చ-ప-ప-ల-త- న-న- ఒ- క-క- క-న-ల-ి అ-ు-ు-ట-న-న-న- --------------------------------------------------- నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను 0
Nija- -e-p-----ē----- o-a--ēk--k---l-n--a--k---u----u N____ c_________ n___ o__ k___ k_______ a____________ N-j-ṁ c-p-ā-a-t- n-n- o-a k-k- k-n-l-n- a-u-u-ṭ-n-ā-u ----------------------------------------------------- Nijaṁ ceppālantē nēnu oka kēku konālani anukuṇṭunnānu
Je cherche un bijoutier pour acheter une bague. న--- ఒ----ం---కొనా-న------గ- --్----ి-ై వ-త---తు---ాను నే_ ఒ_ రిం_ కొ___ ఒ_ న__ వ_____ వె______ న-న- ఒ- ర-ం-్ క-న-ల-ి ఒ- న-ల వ-్-క-డ-క- వ-త-క-త-న-న-న- ------------------------------------------------------ నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను 0
Nēnu-o---r--g-k--ā---- --a ---al- -----k-ḍ--a- ---u---u-nā-u N___ o__ r___ k_______ o__ n_____ v___________ v____________ N-n- o-a r-ṅ- k-n-l-n- o-a n-g-l- v-r-a-u-i-a- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------ Nēnu oka riṅg konālani oka nagala vartakuḍikai vetukutunnānu
Je cherche un photographe pour acheter une pellicule. న--ు ఒ---ిల-మ్--ోల్--ొ-ా-న- -క ఫ----ద-క--ం క---------క-తు---ా-ు నే_ ఒ_ ఫి__ రో_ కొ___ ఒ_ ఫొ_ దు__ కొ__ వె______ న-న- ఒ- ఫ-ల-మ- ర-ల- క-న-ల-ి ఒ- ఫ-ట- ద-క-ణ- క-ర-ు వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------------------------------------- నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను 0
Nē--------h-l- r-l ---ā------ka -ho-- du------koraku v--ukutunnā-u N___ o__ p____ r__ k_______ o__ p____ d______ k_____ v____________ N-n- o-a p-i-m r-l k-n-l-n- o-a p-o-ō d-k-ṇ-ṁ k-r-k- v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------------ Nēnu oka philm rōl konālani oka phoṭō dukāṇaṁ koraku vetukutunnānu
Je cherche une pâtisserie pour acheter une tarte. నే----- ---- -ొనడ-న-కి----క-్ఫ--్ష-ర- క-సం వ---కుతున-న--ు నే_ ఒ_ కే_ కొ____ ఒ_ క______ కో_ వె______ న-న- ఒ- క-క- క-న-ా-ి-ి ఒ- క-్-ె-్-న-ీ క-స- వ-త-క-త-న-న-న- --------------------------------------------------------- నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను 0
Nēnu o-a --k ----ḍ--ik--oka -anp--kṣa-ar- --sa- ----kutunn-nu N___ o__ k__ k_________ o__ k____________ k____ v____________ N-n- o-a k-k k-n-ḍ-n-k- o-a k-n-h-k-a-a-ī k-s-ṁ v-t-k-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Nēnu oka kēk konaḍāniki oka kanphekṣanarī kōsaṁ vetukutunnānu

Changement de langue = changement de personnalité

Notre langue nous appartient. Elle est une part important de notre personnalité. Mais beaucoup de gens parlent plusieurs langues. Cela signifie-t-il qu'ils ont plusieurs personnalités ? Les chercheurs pensent que oui ! Quand nous changeons de langue, nous changeons aussi de personnalité. C'est-à-dire que nous nous comportons différemment. Des chercheurs américains sont arrivés à cette conclusion. Ils ont étudié le comportement de femmes bilingues. Ces femmes avaient grandi en parlant anglais et espagnol. Elles connaissaient les deux langues et les deux cultures aussi bien l'une que l'autre. Leur comportement était tout de même dépendant de la langue qu'elles parlaient. Lorsqu'elles parlaient espagnols, elles étaient pleines d'assurance. Et elles se sentaient bien lorsque les gens autour d'elles parlaient espagnol. Puis quand elles parlaient anglais, leur comportement changeait. Elles avaient moins d'assurance et étaient souvent incertaines. Les chercheurs ont également remarqué que les femmes avaient alors l'air plus isolées. La langue que nous parlons exerce donc une influence sur notre comportement. Les chercheurs ne savent pas encore pourquoi il en est ainsi. Il est possible que nous nous orientions selon des normes culturelles. En parlant, nous pensons à la culture de laquelle la langue est issue. Cela se passe de façon totalement automatique. C'est pourquoi nous tentons de nous adapter à la culture. Nous nous comportons d'une façon habituelle pour une culture. Lors d'expériences, des chinois étaient très réservés. Lorsqu'ils parlaient ensuite en anglais, ils étaient plus ouverts. Peut-être changeons-nous notre comportement pour mieux nous intégrer. Nous voulons être comme ceux avec qui nous parlons…
Le saviez-vous ?
Le biélorusse fait partie des langues slaves orientales. C'est la langue maternelle de 8 millions de personnes environ. Celles-ci vivent évidemment surtout en Biélorussie. Mais on trouve aussi des gens parlant le biélorusse en Pologne. Le biélorusse est étroitement apparenté au russe et à l'ukrainien. Cela signifie que ces trois langues se ressemblent beaucoup. Elles se sont développées à partir la langue commune de l'ancienne Rus'. Il existe tout de même quelques différences importantes. L'orthographe biélorusse est par exemple strictement phonétique. Cela signifie que c'est la prononciation d'un mot qui définit son orthographe. Cette caractéristique distingue le biélorusse de ses deux cousines. On trouve aussi dans le biélorusse beaucoup de mots provenant du polonais. Ce n'est pas le cas dans la langue russe. La grammaire biélorusse ressemble beaucoup à celle des autres langues slaves. Lorsqu'on aime cette famille de langue, on devrait absolument donner une chance au biélorusse !