0

0

-
-шынчатэ, гъучIрыгъачъ
šynčatè, g’’učIryg’’ač’’
-
-Iэдэ-уадэмэ апае ящык
Ièdè-uadèmè apae jaŝyk
-
-la réparation
-
-зэпызыгъэжъэрэ аппарат
zèpyzyg’’èž’’èrè apparat
-
-la lame
-
-щётк
ŝëtk
-
-шъэжъыяц, чаныц
š’’èž’’yjac, čanyc
-
-la boîte à outils
-
-линейк, хъахъэ
linejk, h’’ah’’è
-
-la règle
-
-почтэ щэчалъ
počtè ŝèčal’’
-
-le pèse-lettre
-
-le fer à souder
-
-le boulon
-
-la brosse
-
-епкIырэ, кIэлъыпкIэрэ лент
epkIyrè, kIèl’’ypkIèrè lent
-
-гъэцэкIэжьыныр
g’’ècèkIèž’ynyr
-
-le ruban adhésif
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/25/2019
0
0:00 sec