0

0

-
-ಕ್ಲೋವರ್
klōvar
-
-василек, пчэнтхьэпэф
vasilek, pčènth’èpèf
-
-псыгуIан
psyguIan
-
-ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಹೂವು
mekke jōḷada hūvu
-
-ಬೇರು
bēru
-
-щэкъмар
ŝèk’’mar
-
-лъапсэ
l’’apsè
-
-къутам
k’’utam
-
-ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ
tāḷe jātiya mara
-
-пальм
pal’m
-
-ಬೊಂಬು
bombu
-
-ಪೈನ್ / ಫರ್ ಗಿಡದ ಕಾಯಿ
pain/ phar giḍada kāyi
-
-бамбук, щэмбар
bambuk, ŝèmbar
-
-кактус
kaktus
-
-ನೈದಿಲೆ/ತಾವರೆ
naidile/tāvare
-
-клевер, цожъы
klever, což’’y
-
-ರೆಂಬೆ
rembe
-
-ಪಾಪಾಸುಕಳ್ಳಿ
pāpāsukaḷḷi
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/25/2019
0
0:00 sec