0

0

-
-கரென்ஸி நோட்டுக்கள்
kareṉsi nōṭṭukkaḷ
-
-доллар
dollar
-
-விலைச் சீட்டு
vilaic cīṭṭu
-
-счет
sčet
-
-уасэр зытетхагъэр
uasèr zytethag’’èr
-
-ахъщалъ
ah’’ŝal’’
-
-биржэ
biržè
-
-இரசீது
iracītu
-
-квитанцие
kvitancie
-
-கரென்ஸி நோட்டு
kareṉsi nōṭṭu
-
-பங்கு சந்தை
paṅku cantai
-
-பணப்பை
paṇappai
-
-டாலர்
ṭālar
-
-алмаз
almaz
-
-банкнот
banknot
-
-கணக்கு
kaṇakku
-
-валют
valjut
-
-வைரம்
vairam
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec