0

0

-
-చొక్కా
cokkā
-
-Iэлъын
Ièl’’yn
-
-జుట్టు స్లయిడ్
juṭṭu slayiḍ
-
-పట్టుదారము
paṭṭudāramu
-
-బరువు, మందం కలిగిన నూలు వస్త్రంతో కూడిన పాంటు
baruvu, mandaṁ kaligina nūlu vastrantō kūḍina pāṇṭu
-
-данэ
danè
-
-гущыIэ къышIын
guŝyIè k’’yšIyn
-
-ఉంగరము
uṅgaramu
-
-కోటు
kōṭu
-
-джан
džan
-
-джинсы
džinsy
-
-ప్రత్యేక ఆఫర్
pratyēka āphar
-
-кIыбIалъмэкъ
kIybIal’’mèk’’
-
-кIако
kIako
-
-వీపున తగిలించుకొనే సామాను సంచి
vīpuna tagilin̄cukonē sāmānu san̄ci
-
-వివాహ దుస్తులు
vivāha dustulu
-
-шъхьэхэIу
š’’h’èhèIu
-
-нысэ джан
nysè džan
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/19/2019
0
0:00 sec