0

0

-
-యూదు మతము
yūdu matamu
-
-హిందూమతము
hindūmatamu
-
-тхьагъушъ, одыджынышху
th’ag’’uš’’, odydžynyšhu
-
-పూజారి
pūjāri
-
-ఆలయము
ālayamu
-
-దేవుడు
dēvuḍu
-
-тхьэм фэлэжьэныр
th’èm fèlèž’ènyr
-
-గంట
gaṇṭa
-
-సేవ
sēva
-
-индуизм (дин)
induizm (din)
-
-ఈస్టర్ పక్షి
īsṭar pakṣi
-
-дин пащ
din paŝ
-
-чылыс, тхьэлъэIупIэ унэшху
čylys, th’èl’’èIupIè unèšhu
-
-тхьэ
th’è
-
-దీవెన
dīvena
-
-иудаизм (дин)
iudaizm (din)
-
-имурад къыдэхъунэу епIолIэн
imurad k’’ydèh’’unèu epIolIèn
-
-пасх, IутIыжь
pash, IutIyž’
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec