0

0

-
-డాలర్
ḍālar
-
-రాబందు
rābandu
-
-geografie
-
-అభినందించి త్రాగుట
abhinandin̄ci trāguṭa
-
-roosterbrood
-
-Judaïsme
-
-మహా రహదారి
mahā rahadāri
-
-ఫుట్ బాల్ స్టేడియం
phuṭ bāl sṭēḍiyaṁ
-
-భూగోళ శాస్త్రము
bhūgōḷa śāstramu
-
-bousteen
-
-murgpampoentjie
-
-snelweg
-
-జుచ్చిని
juccini
-
-aasvoël
-
-sokkerstadion
-
-యూదు మతము
yūdu matamu
-
-బ్లాకు
blāku
-
-dollar
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec