0

0

-
-ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ
ragāṁ vālī kitāba
-
-পাথর
pāthara
-
-ਪੱਥਰ
pathara
-
-ਬੋਲਟ
bōlaṭa
-
-ਪੌਦਾ
paudā
-
-ਖੇਤ
khēta
-
-খামার
khāmāra
-
-ਜੇਬ ਘੜੀ
jēba ghaṛī
-
-ਖੋਪੜੀ
khōpaṛī
-
-সাবানের পাত্র
sābānēra pātra
-
-বল্টু
balṭu
-
-পকেটঘড়ি
pakēṭaghaṛi
-
-রং বই
raṁ ba'i
-
-মাথার খুলি
māthāra khuli
-
-বিষণ্নতা
biṣaṇnatā
-
-ਸਾਬਣਦਾਨੀ
sābaṇadānī
-
-উদ্ভিদ
udbhida
-
-ਉਦਾਸੀ
udāsī
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/21/2019
0
0:00 sec