0

0

-
-ఉభయచరము
ubhayacaramu
-
-opruga
-
-zalijev
-
-క్యాసెట్
kyāseṭ
-
-celer
-
-వేడి గాలి గుమ్మటం
vēḍi gāli gum'maṭaṁ
-
-సుడుల ధార
suḍula dhāra
-
-వర్ణమాల
varṇamāla
-
-జున్ను
junnu
-
-dabar
-
-sir
-
-abeceda
-
-balon na vruć vazduh
-
-దాది
dādi
-
-dadilja
-
-అఖాతము
akhātamu
-
-kaseta
-
-సెలెరీ
selerī
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/20/2019
0
0:00 sec