0

0

-
-solidarnost
-
-cây bồ công anh
-
-pire od krompira
-
-dây xích (buộc)
-
-oglav
-
-kinh thánh
-
-indijska smokva
-
-maslačak
-
-interesovanje
-
-quả lê gai
-
-khuôn mặt
-
-crvena pomorandža
-
-món khoai tây nghiền
-
-sự đoàn kết
-
-cam múi đỏ
-
-biblija
-
-lice
-
-mối quan tâm
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


12/03/2020
0
0:00 sec