0

0

-
-త్రవ్వు పరికరము
travvu parikaramu
-
-buzz saw
-
-vulture
-
-fountain pen
-
-turtle
-
-రాబందు
rābandu
-
-జిప్
jip
-
-coloring book
-
-సముద్రపు తాబేలు
samudrapu tābēlu
-
-అయస్కాంత వృత్తము
ayaskānta vr̥ttamu
-
-compass
-
-జుట్టు స్లయిడ్
juṭṭu slayiḍ
-
-hair slide
-
-excavator
-
-కత్తిరించు రంపము
kattirin̄cu rampamu
-
-కలరింగ్ పుస్తకము
kalariṅg pustakamu
-
-zip
-
-ఫౌంటెన్ పెన్
phauṇṭen pen
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/19/2019
0
0:00 sec