0

0

-
-cinema
-
-teddy bear
-
-พุ่มไม้เตี้ย
pôom′-mái′-dhîa
-
-สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
-
-pope
-
-เดือน
deuan
-
-guitar
-
-letter scale
-
-butterfly
-
-โรงภาพยนตร์
rong-pâp-pá′-yon′
-
-สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
-
-notebook
-
-ผีเสื้อ
pěe-sêua
-
-กีต้าร์
gee-dhâ
-
-month
-
-เครื่องชั่งจดหมาย
krêuang-châng′-jòt′-mǎi
-
-หมีเท็ดดี้
měe-tét′-dêe
-
-heath
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/23/2019
0
0:00 sec