0

0

-
-ปัญหา
bhan′-hǎ
-
-banana
-
-problem
-
-peak
-
-ยอดเขา
yâwt-kǎo′
-
-temple
-
-วัด
wát′
-
-ทหาร
tá′-hǎn
-
-marathon
-
-table
-
-กระต่าย
grà′-dhài
-
-ตาราง
dha-rang
-
-soldier
-
-กล้วย
glûay′
-
-hare
-
-การวิ่งมาราธอน
gan-wîng′-ma-ra-tawn
-
-sunset
-
-พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


12/02/2020
0
0:00 sec