0

0

-
-பிரெட்சல் குச்சிகள்
pireṭcal kuccikaḷ
-
-coconut
-
-மிளகாய்
miḷakāy
-
-chili
-
-bone
-
-அலங்காரக் குவளை
alaṅkārak kuvaḷai
-
-cotton
-
-pretzel sticks
-
-தேங்காய்
tēṅkāy
-
-எலும்பு
elumpu
-
-டிஸ்கோதே
ṭiskōtē
-
-பிறப்பு
piṟappu
-
-பருத்தி
parutti
-
-birth
-
-சிதைவு
citaivu
-
-ruin
-
-discotheque
-
-vase
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


02/15/2019
0
0:00 sec