0

0

-
-ఈటె రూపములో ఉన్న శస్త్ర సాధనము
īṭe rūpamulō unna śastra sādhanamu
-
-bow
-
-పాత్రలు శుభ్రం చేయునది
pātralu śubhraṁ cēyunadi
-
-ఒకరకము టోపీ
okarakamu ṭōpī
-
-పావురము
pāvuramu
-
-safety
-
-వాయు చోదకుడు
vāyu cōdakuḍu
-
-pet
-
-hood
-
-పచ్చిక బయళ్లలో ఆడే ఆట
paccika bayaḷlalō āḍē āṭa
-
-dishwasher
-
-wind surfer
-
-suitcase
-
-pigeon
-
-పెంపుడు జంతువు
pempuḍu jantuvu
-
-సూట్ కేసు
sūṭ kēsu
-
-భద్రత
bhadrata
-
-golf
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/20/2019
0
0:00 sec