0

0

-
-เลือด
lêuat
-
-frying pan
-
-hedgehog
-
-truck
-
-ทราย
sai
-
-เม่น
mên′
-
-ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
-
-blood
-
-กระทะทอด
grà′-tá′-tâwt
-
-แผนที่
pæ̌n-têe
-
-lens
-
-รถบรรทุก
rót′-ban′-tóok′
-
-trumpet
-
-ตัวอ่อน
dhua-àwn
-
-เลนส์
layn
-
-embryo
-
-sand
-
-map
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/21/2019
0
0:00 sec