0

0

-
-ಚಮಚ
camaca
-
-el cocinero
-
-la granada
-
-ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಮೀನು
hombaṇṇada mīnu
-
-la cuchara
-
-la batería
-
-el carpín dorado
-
-ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳು
tāḷa vādyagaḷu
-
-ದಾಳಿಂಬೆ
dāḷimbe
-
-la esterilla
-
-ಬಾಣಸಿಗ
bāṇasiga
-
-ಚಾಪೆ
cāpe
-
-la copa de helado
-
-ಪಟ್ಟೆಗಳು
paṭṭegaḷu
-
-ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ತಿನಿಸು
ais krīṁ tinisu
-
-la casa de entramado de madera
-
-las rayas
-
-ಅರ್ಧ ಮರದ ಮನೆ
ardha marada mane
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/18/2019
0
0:00 sec