0

0

-
-பாதுகாப்பு
pātukāppu
-
-வெடிபொருட்கள்
veṭiporuṭkaḷ
-
-la destrucción
-
-los militares
-
-வெற்றியாளர்
veṟṟiyāḷar
-
-அழிவு
aḻivu
-
-இராணுவம்
irāṇuvam
-
-விமான ஓட்டி
vimāṉa ōṭṭi
-
-la munición
-
-el ganador
-
-el tanque
-
-கைத் துப்பாக்கி
kait tuppākki
-
-la pistola
-
-el ataque
-
-la defensa
-
-தாக்குதல்
tākkutal
-
-el piloto
-
-தொட்டி
toṭṭi
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec