0

0

-
-‫فضا
fazâ
-
-‫فرمول
formool
-
-ਸੰਖਿਆ
sakhi'ā
-
-‫جغرافیا
joghrâfiâ
-
-ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ
dhvanī cinha
-
-ਗਣਨਾ
gaṇanā
-
-ਭੂਗੋਲ
bhūgōla
-
-‫حرف صدادار زبان های ژرمنی
harf-e sedâ dâre zabân hâye jhermani
-
-ਬੋਰਡ
bōraḍa
-
-ਅੰਤਰਿਕਸ਼
atarikaśa
-
-ਫਾਰਮੂਲਾ
phāramūlā
-
-‫ تخته
takhte
-
-‫منشور
manshoor
-
-‫محاسبه
mohâsebe
-
-‫ترجمه
tarjome
-
-‫عدد
adad
-
-ਅਨੁਵਾਦ
anuvāda
-
-ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ
prizama
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/28/2020
0
0:00 sec