0

0

-
-‫لب
lab
-
-a derrota
-
-a boate / a casa noturna
-
-‫همسایه
hamsâ-ie
-
-‫کلوپ شبانه
koloop-e shabâne
-
-‫نشانی
neshâni
-
-o erro
-
-a cadeirinha (infantil)
-
-‫شکست
shekast
-
-a corrida de cavalos
-
-‫مسابقه اسب سواری
mosâbeghe-ye asb savâri
-
-o endereço
-
-o lábio
-
-o perigo
-
-‫صندلی بچّه
sandali-ye ba-che
-
-‫خطر
khatar
-
-o vizinho
-
-‫اشتباه
eshtebâh
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


09/27/2020
0
0:00 sec