0

0

-
-ਚੌਂਕ
cauṅka
-
-le cuivre
-
-ਬਿਸਤਰਾ
bisatarā
-
-ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਾਕਸ
pōsaṭa āphisa bākasa
-
-le renard
-
-ਝੀਂਗਰ
jhīṅgara
-
-l'immeuble de bureaux
-
-la coccinelle
-
-le déménagement
-
-ਲੂਮੜੀ
lūmaṛī
-
-le lit
-
-ਦਫਤਰੀ ਇਮਾਰਤ
daphatarī imārata
-
-ਸਮਾਰਕ
samāraka
-
-la boîte postale
-
-le monument
-
-ਪਿੱਤਲ
pitala
-
-le rond-point
-
-ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ
sathānāntaraṇa
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


11/29/2021
0
0:00 sec