0

0

-
-గార్డు
gārḍu
-
-పతకము
patakamu
-
-బాంబు
bāmbu
-
-निगरानी
nigaraanee
-
-विमान वाहक
vimaan vaahak
-
-విజేత
vijēta
-
-रक्षा
raksha
-
-విమాన వాహక నౌక
vimāna vāhaka nauka
-
-కత్తి
katti
-
-ఇనుపటోపి
inupaṭōpi
-
-నిఘా
nighā
-
-हेलमेट
helamet
-
-तलवार
talavaar
-
-पदक
padak
-
-रक्षक
rakshak
-
-बम
bam
-
-రక్షణ
rakṣaṇa
-
-विजेता
vijeta
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec