0

0

-
-திராட்சை
tirāṭcai
-
-இதயம்
itayam
-
-மலை துள்ளுந்து
malai tuḷḷuntu
-
-növény
-
-பரிசோதனை
paricōtaṉai
-
-பாஞ்சோ இசைக்கருவி
pāñcō icaikkaruvi
-
-vizsgálat
-
-கைது
kaitu
-
-bendzsó
-
-சவரம் செய்யும் பிரஷ்
cavaram ceyyum piraṣ
-
-szív
-
-borotvapamacs
-
-letartóztatás
-
-mountain bike
-
-szőlő
-
-தாவரம்
tāvaram
-
-உணவு பாத்திரங்கள்
uṇavu pāttiraṅkaḷ
-
-edény
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec