0

0

-
-საფოსტო ყუთი
sapost’o q’uti
-
-ucho
-
-ჰარმონიკა
harmonik’a
-
-foukací harmonika
-
-ჭადრაკი
ch’adrak’i
-
-podpis
-
-šach
-
-ხელმოწერა
khelmots’era
-
-საზეგანაკვეთო
sazeganak’veto
-
-přesčasy
-
-koňské dostihy
-
-ყური
q’uri
-
-zloděj
-
-დოღი
doghi
-
-ატამი
at’ami
-
-ქურდი
kurdi
-
-poštovní schránka
-
-broskev
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec