0

0

-
-bóng đèn
-
-tài khoản
-
-ლოდინის დრო
lodinis dro
-
-thời gian chờ đợi
-
-bu lông
-
-საბანკო ანგარიში
sabank’o angarishi
-
-phòng vệ sinh công cộng
-
-ფონდიუ
pondiu
-
-საპირფარეშო
sap’irparesho
-
-nước xốt đun
-
-ტყვია-წამალი
t’q’via-ts’amali
-
-ძალისხმევა
dzaliskhmeva
-
-ხევი
khevi
-
-đạn dược
-
-ნათურა
natura
-
-ჭანჭიკი
ch’anch’ik’i
-
-thung lũng
-
-nỗ lực
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec