0

0

-
-ಜಡೆ
jaḍe
-
-ಅಂಕಿ
aṅki
-
-turism
-
-lill
-
-ಭಲ್ಲೆಯ ಎಸೆತ
bhalleya eseta
-
-ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
pramāṇapatra
-
-palm
-
-dokument
-
-ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
pravāsōdyama
-
-pats
-
-üürimine
-
-ಬಾಡಿಗೆಗೆ
bāḍigege
-
-arv
-
-ಗುಂಡಿ
guṇḍi
-
-ಹೂವು
hūvu
-
-nööp
-
-odavise
-
-ತಾಳೆ ಜಾತಿಯ ಮರ
tāḷe jātiya mara
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


08/15/2020
0
0:00 sec