0

0

-
-ಕಾಗದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
kāgada kattarisuva yantra
-
-ਸੁਪਨਾ
supanā
-
-ਕਮੀਜ਼
kamīza
-
-ਸੰਚਾਰ
sacāra
-
-ਪਾਲ
pāla
-
-ಕನಸು
kanasu
-
-ಹಾಯಿ
hāyi
-
-ಸಂಪರ್ಕ/ ಸಂವಹನ
samparka/ sanvahana
-
-ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ
ragāṁ vālī kitāba
-
-ಹೊರಜಿ ಬಂಡಿ
horaji baṇḍi
-
-ಅಂಗಿ
aṅgi
-
-ਖਿਡੌਣਾ
khiḍauṇā
-
-ਪਲੰਬਰ
palabara
-
-ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವನು
nalli ripēri māḍuvavanu
-
-ಆಟಿಕೆ
āṭike
-
-ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ
citra biḍisuva pustaka
-
-ਕੇਬਲ ਕਾਰ
kēbala kāra
-
-ਸ਼੍ਰੈਡਰ
śraiḍara
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/19/2019
0
0:00 sec