0

0

-
-ವರ್ಷ
varṣa
-
-pneumatika
-
-ಮೋಟಾರು ಖಾನೆ
mōṭāru khāne
-
-rok
-
-ಸಮುದ್ರ
samudra
-
-diabol
-
-ರಬ್ಬರ್ ಚಕ್ರ
rabbar cakra
-
-kolky
-
-ತಿಂಡಿ
tiṇḍi
-
-raňajky
-
-ದೆವ್ವ
devva
-
-garáž
-
-ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ ಆಟ
skiṭṭal āṭa
-
-soľnička
-
-more
-
-ಗಣಿತ
gaṇita
-
-ಉಪ್ಪು ಚಿಮುಕಿಸುವ ಸೀಸೆ
uppu cimukisuva sīse
-
-matematika
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/24/2019
0
0:00 sec