0

0

-
-ರೇಡಿಯೊ
rēḍiyo
-
-video kaseta
-
-antena
-
-abeceda
-
-ತೆರೆ
tere
-
-naslov
-
-ವರ್ಣಮಾಲೆ
varṇamāle
-
-ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್
viḍiyo kyāseṭ
-
-ಚಿತ್ರ
citra
-
-ವಾರ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕ/ಪ್ರಸಾರಕ ತಂತಿ
vārtā grāhaka/prasāraka tanti
-
-radio
-
-ಗುರುತು
gurutu
-
-ಕರೆ
kare
-
-klic
-
-znak
-
-monitor
-
-fotografija
-
-ವಿಳಾಸ
viḷāsa
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


10/18/2019
0
0:00 sec