0

0

-
-ಹಸು
hasu
-
-ಲಿಂಕ್ಸ್
liṅks
-
-ಡೈನೋಸಾರ್
ḍainōsār
-
-ಬೆಂಕಿ ಕಾರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಾಣಿ
beṅki kāruva paurāṇika prāṇi
-
-pošast
-
-zmaj
-
-ಮೂಸ್
mūs
-
-los
-
-ರಾಕ್ಷಸ
rākṣasa
-
-ris
-
-lev
-
-krava
-
-ಒಂಟೆ
oṇṭe
-
-kamela
-
-dinozaver
-
-ಕುದುರೆ
kudure
-
-konj
-
-ಸಿಂಹ
sinha
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/18/2019
0
0:00 sec