0

0

-
-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
yōjanābadī
-
-briedis
-
-vokas
-
-braškių pyragas
-
-ਪੱਖਾ
pakhā
-
-kanistras
-
-ventiliatorius
-
-ਇੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ
iṭa dā makāna
-
-mūrinis namas
-
-ਸਿਪਾਹੀ
sipāhī
-
-ਹਿਰਨ
hirana
-
-ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ
ci'ū'iga gama
-
-ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਟਾਰਟ
saṭrābairī ṭāraṭa
-
-kramtomoji guma
-
-karys
-
-ਲਿਫਾਫਾ
liphāphā
-
-planavimas
-
-ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ
chōṭā kanasatara
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/25/2019
0
0:00 sec