0

0

-
-గుంపు
gumpu
-
-గొంతు
gontu
-
-grupė
-
-atvirukas
-
-močiutė
-
-pakrovėjas
-
-గ్రీటింగ్ కార్డ్
grīṭiṅg kārḍ
-
-నిందారోపణలు చేయువాడు
nindārōpaṇalu cēyuvāḍu
-
-gerklė
-
-కల
kala
-
-sapnas
-
-గృహాలంకరణ చేయు వ్యక్తి
gr̥hālaṅkaraṇa cēyu vyakti
-
-pieno buteliukas
-
-పాల సీసా
pāla sīsā
-
-interjero dizaineris
-
-మామ్మ
mām'ma
-
-తివాచీ
tivācī
-
-kilimas
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec