0

0

-
-พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
-
-debesis
-
-labai blogas oras
-
-audros antplūdis
-
-แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
-
-rūkas
-
-ฟ้าผ่า
fá-pà
-
-saulės spindulys
-
-น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
-
-เมฆ
mâyk
-
-meteoras
-
-žaibas
-
-การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
-
-อุกาบาต
òo′-ga-bàt
-
-ฟ้าร้อง
fá-ráwng
-
-หมอก
màwk
-
-slydi danga
-
-audra
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/18/2019
0
0:00 sec