0

0

-
-quả ô liu
-
-ziepju trauks
-
-cuộc thảo luận
-
-đĩa đựng xà phòng
-
-kombināciju atslēga
-
-quy hoạch
-
-con cò
-
-hạt bí ngô
-
-ổ khoá số
-
-plānošana
-
-cuộc biểu tình
-
-olīva
-
-stārķis
-
-ķirbju sēklas
-
-risks
-
-rủi ro
-
-diskusija
-
-demonstrācija
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


12/02/2020
0
0:00 sec