0

0

-
-operasie
-
-कपाट
kapāṭa
-
-कचरा कुंडी
kacarā kuṇḍī
-
-tonnel
-
-petrolkan
-
-कार्य
kārya
-
-ज्ञानदीप
jñānadīpa
-
-kas
-
-भुयारी रेल्वे स्टेशन
bhuyārī rēlvē sṭēśana
-
-चघळण्याची गोळी
caghaḷaṇyācī gōḷī
-
-बोगदा
bōgadā
-
-कोबी
kōbī
-
-flitslig
-
-kool
-
-जेर्री डबा
jērrī ḍabā
-
-vullisdrom
-
-treinstasie
-
-kougom
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/18/2019
0
0:00 sec