0

0

-
-कागद
kāgada
-
-커튼
keoteun
-
-머그잔
meogeujan
-
-खेळ
khēḷa
-
-와플
wapeul
-
-퓨마
pyuma
-
-테이프
teipeu
-
-물레
mulle
-
-종이
jong-i
-
-मग
maga
-
-हातमाग चाक
hātamāga cāka
-
-फीत
phīta
-
-스포츠
seupocheu
-
-वायफळ बडबड किंवा लेखन
vāyaphaḷa baḍabaḍa kinvā lēkhana
-
-सकाळ
sakāḷa
-
-रानमांजर
rānamān̄jara
-
-아침
achim
-
-पडदा
paḍadā
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec