0

0

-
-शब्द
śabda
-
-इस्टर
isṭara
-
-vết bẩn
-
-उद्यान
udyāna
-
-kiến trúc
-
-từ
-
-bình sữa
-
-जोडणी
jōḍaṇī
-
-वास्तुकला
vāstukalā
-
-công viên
-
-दूध सुरई
dūdha sura'ī
-
-lễ Phục sinh
-
-लांछन
lān̄chana
-
-màn che
-
-इस्त्रीसाठी बोर्ड
istrīsāṭhī bōrḍa
-
-पडदा
paḍadā
-
-bàn để ủi
-
-kết nối
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/17/2019
0
0:00 sec