0

0

-
-புல்வெளி
pulveḷi
-
-het verband
-
-de afstand
-
-de contactdoos
-
-de cake
-
-தூரம்
tūram
-
-காடு
kāṭu
-
-de jungle
-
-கேக்
kēk
-
-de bruidegom
-
-குடை
kuṭai
-
-கட்டுத்துணி
kaṭṭuttuṇi
-
-பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்
pala miṉ iṇaippu poruntuvāy
-
-de mortel
-
-het gazon
-
-de paraplu
-
-மணமகன்
maṇamakaṉ
-
-காரை
kārai
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/23/2019
0
0:00 sec