0

0

-
-nỗi buồn chán
-
-máy xay cà phê
-
-đường nông thôn
-
-en håndbremse
-
-dây thừng
-
-chiếc cup
-
-en dverg
-
-en landevei
-
-phanh tay
-
-ei kaffekvern
-
-ei utleie
-
-sự kéo căng
-
-en pokal
-
-cho thuê
-
-strekking
-
-ei/en kjedsomhet
-
-et tau
-
-chú lùn
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/25/2019
0
0:00 sec