0

0

-
-ਕੁੱਤਾ
kutā
-
-ਸੀਲ
sīla
-
-비버
bibeo
-
-바다사자
badasaja
-
-ਚੁੰਝ
cujha
-
-ਪੱਟਾ
paṭā
-
-부리
buli
-
-원숭이
wonsung-i
-
-ਊਦਬਿਲਾਵ
ūdabilāva
-
-염소
yeomso
-
-ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ
ghōṛē dā bacā
-
-망아지
mang-aji
-
-가죽끈
gajugkkeun
-
-ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ
ghōṛē dī nāla
-
-말굽
malgub
-
-ਬਾਂਦਰ
bāndara
-
-
gae
-
-ਬੱਕਰੀ
bakarī
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec