0

0

-
-இயந்திர மனிதன்
iyantira maṉitaṉ
-
-ਕੈਂਡਲਹੋਲਡਰ
kaiṇḍalahōlaḍara
-
-ਰੋਬੋਟ
rōbōṭa
-
-ஜெப்பெலின்
jeppeliṉ
-
-ஆரஞ்சு
ārañcu
-
-ਜ਼ੈਪਲਿਨ
zaipalina
-
-ਗਾਇਕ
gā'ika
-
-ਸਮੂਹ
samūha
-
-குழு
kuḻu
-
-ਸੰਤਰਾ
satarā
-
-சீருடை
cīruṭai
-
-மெழுகுவர்த்தித் தாங்கி
meḻukuvarttit tāṅki
-
-நாற்காலி
nāṟkāli
-
-ஸ்பூன்
spūṉ
-
-ਚੱਮਚ
camaca
-
-பாடகர்
pāṭakar
-
-ਵਰਦੀ
varadī
-
-ਕੁਰਸੀ
kurasī
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/22/2019
0
0:00 sec