0

0

-
-bộ lọc không khí
-
-ਸੰਤੁਲਨ
satulana
-
-khảo cổ học
-
-bể bơi
-
-lưỡi liềm
-
-món thịt gà
-
-ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ
sanōḍrāpa
-
-ਚਿਕਨ
cikana
-
-cát
-
-ਪੁਰਾਤੱਤਵ
purātatava
-
-vành
-
-ਵਰਧਮਾਨ
varadhamāna
-
-sự thăng bằng
-
-ਰੇਤ
rēta
-
-ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ
savimiga pūla
-
-ਰਿਮ
rima
-
-ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ
ē'ara philaṭara
-
-cây giọt tuyết
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/20/2019
0
0:00 sec