0

0

-
-ਸਰਫ਼ ਬੋਰਡ
sarafa bōraḍa
-
-ਗੱਤਾ
gatā
-
-ਕਹਾਣੀ
kahāṇī
-
-a prancha de surf
-
-a chave
-
-o papelão
-
-ਚਾਬੀ
cābī
-
-ਸਟੀਮਰ
saṭīmara
-
-o vapor
-
-a história
-
-a estante
-
-a definição
-
-o esforço
-
-as férias
-
-ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ
kitābāṁ dī śailapha
-
-ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
paribhāśā
-
-ਕੋਸ਼ਿਸ਼
kōśiśa
-
-ਛੁੱਟੀ
chuṭī
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


01/23/2022
0
0:00 sec