0

0

-
-лопата
lopata
-
-o carrinho de compras
-
-говорница
govornica
-
-o telefone público
-
-a casa de pássaro
-
-машина за вежбање
mašina za vežbanje
-
-a esteira
-
-мајмун
maJmun
-
-бирократ
birokrat
-
-o tamanho
-
-големина
golemina
-
-o burocrata
-
-o macaco
-
-количка
količka
-
-куќичка за птици
kuḱička za ptici
-
-a pá
-
-релаксација
relaksaciJa
-
-o relaxamento
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


05/21/2019
0
0:00 sec