0

0

-
-საკრუიზო გემი
sak’ruizo gemi
-
-თვალი
tvali
-
-მხატვარი
mkhat’vari
-
-pictor
-
-agricultură
-
-aerosoli
-
-რუქა
ruka
-
-ტყვია-წამალი
t’q’via-ts’amali
-
-muniţie
-
-vas de croazieră
-
-სოფლის მეურნეობა
soplis meurneoba
-
-აეროზოლი
aerozoli
-
-ochi
-
-bagaje
-
-მრავალფეხა
mravalpekha
-
-hartă
-
-ბარგი
bargi
-
-centiped
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


06/27/2019
0
0:00 sec